Akce

Akce pořádané Tj Sokol Zábřeh

První příměstský florbalový kemp se konal v zábřežské sokolovně v týdnu 22 - 26. srpna 2022
Soustředění hráčů na Drozdovské Pile 24.7.-6.8.2021
Cílem teambuilding bylo poznat se navzájem nejen mezi hráči a trenéry, ale i také i s rodiči, a to mimo florbalové prostředí. Akce proběhla na Broadway Bowling Zábřeh, kde si hráči mohli vyzkoušet stolní fotbálek, šipky či bowling. Počasí přálo i na venkovní kurty, ale bylo těžké dostat hráče od bowlingu. Děkujeme všem hráčů za vytvoření parádní atmosféry! Děkujeme rodičům, že dorazili si poslechnout "pár slov" o sezóně, které proběhla a která nás čeká. Děkujeme paní Hrachové za zázemí, pití a jídlo! Věděli jste, že někteří hráči umí hrát na klavír na flétnu či na violoncello? Věděli jste, že někdo chodil na keramiku, na angličtinu? Věděli jste, že valná většina hráčů chodí na 2. ZŠ? Věděli jste, že se někdo věnuje nahráváním videí na youtube? Že jsou někteří i skauti?
Na zábřežském jarmarku jsme měli opět svůj florbalový koutek . Počasí přálo a tak si zájemci o florbal našli i cestu k nám. Děti si tak mohly vyzkoušet střelbu na malou branku i nájezdy na brankáře. Dokonce se objevily i takové děti, které si vyzkoušely pozici golmana pod vedením našeho trenéra Jakuba.
V sobotu 30. dubna 2022 se pořádal turnaj pro hráče do 10 let a hráčky do 11 let.
Ve středu 13. dubna se uskutečnil florbalový zápas našich hráčů, kteří si mohli pozvat své rodiče. Rodičové si mj. vyzkoušeli, jak probíhá trénink - rozcvička, protahování před tréninkem a po tréninku a samotná hra. Atmosféra byla velice příjemná. Děkujeme rodičům, že přišli a věříme, že se brzy opět potkáme na hřišti.

Stránky