Členské známky

2024
  • 0-18 let a od 65 let  -  300 Kč
  • 19-64 let  -  600 Kč

Datum úhrady členských spolkových příspěvků je do 31.3.2024 v hotovosti v pokladně u Evy Valnohové v CK Praděd, ul. Valová nebo na účet 212290142/0600, VS ... Vaše RČ.

 

Bližší informace v přiloženém dokumentu