Hrací řád

Hrací řád tenisových kurtů TJ Sokol Zábřeh
 1. Kouření je v celém areálu tenisových kurtů zakázáno!!!
 2. Hrát na dvorcích mohou pouze členové a hosté tenisového klubu TJ SOKOL Zábřeh.
 3. Právo hrát na dvorci má člen nebo host TK po splnění stanovených podmínek (zaplacení příspěvků, odpracování brigádnických hodin nebo jejich vyrovnání finanční úhradou). Nejpozději před každým zahájením hry se hráči zapíší na list „Rozpis dvorců“.
 4. Ostatní zájemci o hru mohou použít dvorce po zaplacení jednorázového poplatku u správce dvorců
 5. Dvorce jsou přístupné od 8 do 21 hodin,
 6. Denní hrací doba činí 90 minut při dvouhře a 120 minut při čtyřhře, výjimku tvoří žebříkové zápasy, které mohou být dohrány. Do této doby se započítává i doba úpravy dvorců. Hráč může v jeden den uplatnit pouze jeden z těchto nároků. Týdenní hrací doba pro jednotlivce činí: 2x dvouhra (180 minut) a 1x čtyřhra (120 minut). Začátek hrací doby je v celou hodinu (případně půlhodinu). Nezahájí-li hráči hru do pěti minut po zapsaném začátku, rezervace se ruší. Dvorec lze rezervovat maximálně týden dopředu.
 7. Hrací doba pro hráče mladší 18-ti let je do 18:00. Výjimku tvoří závodní hráči s trenérem na rezervovaných dvorcích dle rozpisu tréninku (STK) (viz čl.9). Rezervovaným dvorcem se rozumí zvlášť vyčleněný dvorec pro trenéry schválené VTK a STK.
 8. Zahájit hru je možno jen na dostatečně vlhkých a řádně upravených dvorcích. Kropení suchých dvorců před hrou provádí hráči!!!
 9. Po skončení hry jsou hráči povinni dvorec srovnat hrablem a zamést tak, aby byl připraven pro další hru nebo kropení. Kropit je možno jen řádně srovnaný dvorec.
 10. Po dobu plánovaných tréninků a utkání jsou některé dvorce rezervovány dle týdenního rozpisu „Rozpis tréninků závodních hráčů“
 11. Nastoupit ke hře na dvorci je možno jen ve sportovním oblečení a obutí vhodném pro tenis. Vhodnost nutno posuzovat dle tenisových řádů. Obuv musí být výhradně tenisová.
 12. Všichni hráči a návštěvníci tenisového areálu jsou povinni dodržovat podmínky tohoto hracího řádu, šetřit dvorce a inventář, vystupovat vždy tak, jak se sluší na člena SOKOLu, tenisu a příznivce klubu.
 13. Hráči odpovídají při hře za pořádek na dvorci. Okolí dvorce musí být při hře uklizeno.
 14. V celém areálu dvorců je zakázána jízda na kolech. Kola musí být odstavena na vymezených místech. Všichni návštěvníci areálu tenisových dvorců musí šetřit vybavení dvorců a udržovat pořádek.
 15. Právo kontrol dodržování Hracího řádu a vyvozování důsledků z jeho neplnění mají pověření správci dvorců, trenéři a členové výboru tenisového klubu. Při nedodržení HŘ mají rovněž právo vykázat hráče, kteří nedodržují HŘ z dvorců. Další řešení přestupku se postupuje výboru TK.

 
V Zábřehu dne 26.4.2016                                                                                                                                                                                                                                 Výbor TK